Statuut

OPRICHTING

Heden, de zesde februari tweeduizend vijftien, verschenen voor mij, mr Caroline Helena Verstoep, notaris te Rotterdam:

  1. de heer HASAN ARAS, geboren te Gemerek (Turkije) op elf juli negentienhonderd zevenenzestig, legitimatie: Verblijfstitel met nummer NLD89346404, uitgegeven te Rotterdam op acht juni tweeduizend elf, wonende te 3063 SG Rotterdam, 

Keerkleppad 55, gehuwd;

  1. de heer HANIFI KILAVUZ, geboren te Kayseri (Turkije) op negentien juli

negentienhonderd vierenzeventig van Turkse nationaliteit, legitimatie:

Verblijfsdocument met nummer NLD90311771, uitgegeven te Rotterdam op

zeventien oktober tweeduizend dertien, wonende te 3072 PR Rotterdam,

Transvaalstraat 39 A, thans ongehuwd en niet geregistreerd als partner in de zin van, het geregistreerd partnerschap; hierna tezamen genoemd: "oprichter".

De comparanten verklaarden bij deze akte een vereniging op te richten, welke zal worden geregeerd door de volgende:

STATUTEN

Artikel 1 - Naam en zetel

1. De vereniging draagt de naam: European Business Association (afgekort: 
"Euba"). 
2. Zij heeft haar zetel in de gemeente 's-Gravenhage. 

logo_White_V99_Logo_gross_V3.png

Adres

EUBA België

Vilvordelaan 126
1930 Zaventem/Belgien
Email: belgie@euba.org

 

Volg ons

Copyright © EUBA 2020. All Rights Reserved.

Search